Kerstgeschenk fiscaal

Fiscaal

Verruiming werkkostenregeling wegens COVID-19

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door een (kerst)geschenk. Dit kan ook een boost geven aan sectoren die sterk getroffen zijn door de crisis.

Kerstpakket belastingvrij

Ook dit jaar kunt u wederom het kerstpakket belastingvrij aanschaffen. Houd hierbij wel de werkkostenregeling in het achterhoofd. Er is namelijk een grens voor het bedrag dat u belastingvrij aan het kerstpakket mag besteden, dit kunt u hierboven lezen. De nieuwe werkkostenregeling voor kerstpakketten kan ook voordelig uitpakken. Indien uw totale loonsom groeit, mag u meer belastingvrij aan het kerstpakket besteden. Bekijk dus alvorens u gaat bestellen hoe groot de bestedingsruimte is en neem voor de zekerheid vooraf contact op met uw accountant..

Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van de Belastingdienst.

Aan bovenstaande informatie omtrent kerstpakketten en geschenken belasting kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u als werkgever de van toepassing zijnde fiscale regels goed te bestuderen alvorens u tot het bestellen van kerstpakketten overgaat. Wij raden u aan om de website van de Belastingdienst te bezoeken voor meer en gedetailleerde informatie omtrent dit onderwerp.