Kerstgeschenk fiscaal

Fiscaal

De kerstpakketten belasting en fiscale regels 2019
Met ingang van vorig jaar zijn de belastingregels inzake de kerstpakketten gewijzigd. De oudere en ingewikkelde methode is ingeruild voor een eenvoudigere methodiek. De belastingdienst heeft namelijk een aantal zaken veranderd, waardoor het voor u als ondernemer eenvoudiger wordt. Op deze pagina leest u de wijzigingen en wat dit voor u gaat betekenen als onderneming.

Waar u voorgaande jaren rekening moest houden met een flink aantal regels hoeft u nu alleen nog maar naar de werkkostenregeling te kijken. Het voordeel hiervan is dat u met nog maar twee factoren rekening dient te houden, namelijk :

1) de totale loonsom
2) en de gebruikelijkheid binnen uw branche of bedrijf.

Werkkostenregeling kerstpakket
Vanaf dit jaar mag u voor maximaal 1,2% van de totale loonsom van de organisatie aan onbelaste verstrekkingen en vergoedingen aan uw medewerkers schenken. Met betrekking tot de jaarlijkse kerstpakketten kunt u hier dus gebruik van maken.

Over het bedrag boven de 1,2% betaalt u dan 80% belasting. Voorkom dus onaangename verrassingen en houdt hier vooraf rekening mee. Bij het toepassen van de regeling dient u wel rekening te houden met de gebruikelijkheidstoets. Deze schrijft voor dat de uitgave maar 30% of minder mag afwijken van dergelijke bestedingen in uw bedrijf of branche. Check dit vooraf daarom altijd even bij uw account en/of belastingdienst.

Kerstpakket belastingvrij
Ook dit jaar kunt u wederom het kerstpakket belastingvrij aanschaffen. Houd hierbij wel de werkkostenregeling in het achterhoofd. Er is namelijk een grens voor het bedrag dat u belastingvrij aan het kerstpakket mag besteden, dit kunt u hierboven lezen. De nieuwe werkkostenregeling voor kerstpakketten kan ook voordelig uitpakken. Indien uw totale loonsom groeit, mag u meer belastingvrij aan het kerstpakket besteden. Bekijk dus alvorens u gaat bestellen hoe groot de bestedingsruimte is en neem voor de zekerheid vooraf contact op met uw accountant..

Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van de Belastingdienst.

Aan bovenstaande informatie omtrent kerstpakketten en geschenken belasting kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u als werkgever de van toepassing zijnde fiscale regels goed te bestuderen alvorens u tot het bestellen van kerstpakketten overgaat. Wij raden u aan om de website van de Belastingdienst te bezoeken voor meer en gedetailleerde informatie omtrent dit onderwerp.